Gabinet jest wyposażony w nowoczesny aparat USG

Dzięki niemu możliwe jest wykonywanie:
  • dokładnej diagnostyki narządu rodnego
  • badań macicy ciężarnej i płodu
  • badań techniką 4D
  • badań prenatalnych
  • badań przepływów krwi w ważnych narządach płodu techniką Dopplera
  • badań piersi z elastografią (oceną gęstości guza)